Delftlanden

Zandzoom 19 7814 VH Emmen

  • Schoolfoto van Delftlanden
  • Schoolfoto van Delftlanden
  • Schoolfoto van Delftlanden
  • Schoolfoto van Delftlanden
  • Schoolfoto van Delftlanden

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van obs Delftlanden.

Op onze school bieden we boeiend, eigentijds onderwijs voor nieuwsgierige kinderen!

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.obs-delftlanden.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Structuur & voorspelbaarheid
  • Wereldtijd (thematisch werken)
  • Gezonde school
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Delftlanden is een groeischool en staat in de nieuwbouwwijk Delftlanden. Onze huidige leerlingen komen uit de wijk Delftlanden en uit de omliggende wijken. We constateren dat er veel (bijna) 3 jarigen in onze wijk wonen. Menig ouder heeft inmiddels interesse getoond in onze school. We verwelkomen deze kinderen graag in onze kleutergroep!

Voor die tijd kunnen kinderen vanaf 2 jaar en 6 maanden gebruik maken van onze voorschool Delftlanden. Onze voorschool wordt verzorgd door Stichting Peuterwerk. U kunt de voorschool bereiken op tel: 088 - 030 5188

Voor informatie over onze school en de inschrijfmogelijkheden, kunt u het beste contact opnemen met onze locatiedirecteur Lucinda Bouwhuis. U kunt haar bereiken op tel: 0591 677705 of via e-mail: l.bouwhuis@oo-emmen.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS Delftlanden is gehuisvest in MFA Delftlanden In onze MFA bevindt zich een voorschool met pedagogische medewerkers van Stichting Peuterwerk. KDV Kleinduimpje verzorgt de voortijdse- en de naschools opvang voor onze school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven