De Kubus

Houtweg 403 7823 PS Emmen

  • Schoolfoto van De Kubus
  • Schoolfoto van De Kubus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van obs De Kubus      
De Kubus is een basisschool met oog voor de wereld en de toekomst. Wij vinden het aanleren van basisvaardigheden en kennis belangrijk, maar besteden ook veel aandacht aan ontdekkend en talentontwikkelend leren. Een prachtig, modern en duurzaam schoolgebouw ondersteunt ons in het uitvoeren van ons onderwijsconcept in de wijk Emmerhout.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Kwaliteit
  • Passie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Kubus zitten circa 300 leerlingen die zijn verdeeld over 14 groepen. Van iedere jaargroep zijn er minimaal 2 groepen (bijv. 3a en 3b).  De kinderen zitten vaak in kleine groepen, waardoor er veel tijd en aandacht is voor ieder kind.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
294
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid op school staat volop in de belangstelling. En dat moet, want een veilige leeromgeving is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van leerlingen. Een veilige omgeving is ook nodig voor leerkrachten en overig personeel van de school. Zij moeten naar behoren en met plezier hun werk kunnen doen. Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen en personeel niet door handelen van anderen wordt aangetast.

Een veilige school is:
- een plek waar rust heerst;
- waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig voelen;
- waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan.

Bij een veilige school hoort ook een veilige omgeving. Wij hebben verkeersveiligheid als vast onderdeel in het lespakket opgenomen.

Terug naar boven