Openbare Basisschool Angelslo

Smedingeslag 1 7824 HK Emmen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Angelslo

In het kort

Toelichting van de school

O.b.s. Angelslo is een openbare basisschool die centraal in de wijk Angelslo ligt. De school wordt door ongeveer 300 leerlingen bezocht, verdeeld over groepen van gemiddeld ongeveer 20 leerlingen.  De school is een afspiegeling van de wijk. Dat betekent dat de school multicultureel van samenstelling is. Het schoolgebouw is goed onderhouden en is voorzien van moderne middelen. Ook de schoolomgeving, zoals het plein en het aangrenzende sportveld, zorgt voor voldoende uitdaging

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wereldtijd onderwijs
  • Veiligheid en structuur
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Multicultureel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs Angelslo is een school in de wijk Angelslo, met ongeveer 300 leerlingen.
Onze school kent vele nationaliteiten. De kinderen nemen veel verschillende culturen mee naar school. De samenstelling van de schoolbevolking is ook de kracht van de school. Gebruik maken van de verschillen, ermee omgaan en er rekening mee te houden.

Onze leerlingen krijgen veel begeleiding en structuur. Het aanleren van vaardigheden voor zowel de cognitieve- als sociaal-emotionele ontwikkeling is onze belangrijkste taak als school. Een goede basis leggen bij onze leerlingen waardoor ze kunnen participeren in de samenleving.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
254
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang is i.v.m. het continurooster niet nodig.

Voor- en naschoolse opvang kunnen de ouders zelf regelen met kinderopvangorganisaties in de buurt of gastouders.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het hele team zorgt voor een veilig klimaat door veel op het plein te lopen en de gedragsregels na te leven met de leerlingen.
Daarnaast zijn de twee intern begeleiders opgeleid als aandachtsfunctionaris veiligheid.

Terug naar boven