Openbare Basisschool De Esdoorn

Buiskoolstraat 1 7814 RC Emmen

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Esdoorn
  • Prachtige speelgelegenheid voor de kinderen.
  • De pannakooi is favoriet onder de leerlingen.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Esdoorn
  • De school is in 2018 geheel verbouwd en is voorzien van de nieuwste technologie.

In het kort

Toelichting van de school

De Esdoorn is een openbare daltonschool in het dorp Weerdinge. Alle mensen zjn gelijkwaardig. Daarom staat De Esdoorn open voor alle kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten. Het maakt niet uit welke levensbeschouwing, sekse, nationaliteit of sociale achtergrond zij hebben. Iedereen is welkom!

Op De Esdoorn vinden wij het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat wij meer aanbieden dan alleen taal en rekenen. Wij organiseren en doen dan ook mee aan diverse activiteiten. We geven het onderwijs vorm vanuit de kernwaarden van het daltononderwijs.

Kom gerust eens langs en proef de sfeer op school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindcentrum Weerdinge
  • Daltonschool
  • Samen beter
  • Betrokken
  • Laagdrempelig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Esdoorn wordt bezocht door ongeveer 110 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 5 groepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven