Openbare Basisschool 2 Emmen Mr Vegter

Bargermeerweg 113 7811 LD Emmen

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 2 Emmen Mr Vegter
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 2 Emmen Mr Vegter

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij o.b.s. Meester Vegter. Hier kunt u belangrijke informatie vinden die u kan ondersteunen bij de keuze van een school van uw kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Gemoedelijk
  • Relatie Competentie Autonomie
  • Veilig
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voorschoolse opvang en naschoolse opvang moet in overleg met de leerkracht van uw kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven