Openbare Basisschool 't Eenspan

Oosterstraat 58 7822 HG Emmen

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Eenspan
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Eenspan
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Eenspan
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Eenspan
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Eenspan

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze site.

Basisschool 't Eenspan is een openbare basisschool in het centrum van Emmen. Er zitten gemiddeld zo'n 235 kinderen op onze school.
We geven bij voorkeur les aan dezelfde leeftijdsgroep (homogene groepen). De school telt bijna geen combinatiegroepen (heterogene groepen).
We werken volgens het basis-extra stof principe. We geven vaak gedifferentieerde instructie volgens het expliciete directe instructie model en hebben ruim voldoende materialen voor de betere leerlingen. De kinderen die hulp nodig hebben worden in het lokaal door de eigen leerkracht geholpen. Vaak aan de instructietafel met een klein groepje en dat werkt.

Kinderen die dagelijks werken met verrijkings- en verdiepingsmateriaal waaronder levelwerk, krijgen één keer per week instructie. Ook wordt dan met deze kinderen het werk van de afgelopen week besproken.

Op school bereiken we een goede sfeer door gebruik te maken van de tips, trainingen en lessen van het "kanjertrainingsinstituut". De school is dan ook "kanjer gecertificeerd".

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • goede sfeer
  • goede resultaten
  • leren spelen en spelend leren
  • moderne methoden
  • nieuw schoolgebouw

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum van 1 februari 2022 werd de school bezocht door 230leerlingen

De prognose voor de komende jaren is dat het leerlingaantal de komende jaren zal blijven stijgen. In het schooljaar 2023-2024 start OBS 't Eenspan met 9 groepen. Per 1 februari 2024 zal er een er een 10e groep gestart worden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school beschikt over buitenschoolse opvang.

De Buitenschoolse opvang vindt plaats in een lokaal en wordt georganiseerd door de organisatie "Kinderopvang De Meerdijk". Kinderen kunnen hier worden opgevangen voor- en na schooltijd.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven