RK/PC Jenaplanschool Kristalla

Houtweg 402 7823 PS Emmen

We vieren veel en we vieren samen.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Bij Kristalla streven we ernaar om niet alleen kennis over te dragen, maar ook om onze leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Een belangrijk uitgangspunt van ons onderwijs is het bevorderen van betrokkenheid, autonomie, eigenheid en welbevinden bij onze leerlingen.

Het welzijn van onze leerlingen staat centraal in alles wat we doen. We zorgen voor een veilige en positieve leeromgeving waarin onze leerlingen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Een goed welbevinden is de basis voor succesvol leren. We waarderen en respecteren de diversiteit van onze leerlingen. Iedereen is anders en uniek, en we moedigen onze leerlingen aan om hun eigen identiteit te ontdekken en te omarmen.

Uit de leerling enquête van "Zien" komt naar voren dat het "Welbevinden" bij de leerlingen op 75% zit. We zijn blij om te zien dat veel leerlingen zich goed voelen bij ons op school. Wij zien dit zelf ook terug in de school. We zijn een veilige leeromgeving voor de leerlingen, waarin ze zichzelf mogen en kunnen zijn. We hebben ingezet op de kwaliteiten van de leerlingen. Ze hebben geleerd naar zichzelf te kijken en naar anderen met behulp van de leerlijn "Zie Eens" van het Proces Communication Model. Leerlingen zijn hierdoor in staat zichzelf en anderen beter te begrijpen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ondanks dat het aantal respondenten laag is willen we niet voorbij gaan aan de resultaten. De conclusie die we eruit hebben gehaald is dat de communicatie met ouders nog veel beter kan. We nodigen de ouders veel uit op school om hen erbij te betrekken. we hebben al wel een jaarkalender gemaakt, waarop de belangrijkste gebeurtenissen van de school staan beschreven. Elke leerlinge heeft deze mee naar huis gekregen. 

En de oudergesprekken krijgen meer inhoud doordat de kinderen presenteren wat ze geleerd hebben en de leerkracht de ouders daarbij vertelt hoe het qua ontwikkeling gaat. We starten het jaar met een oudergesprek waarin we de verwachtingen uitwisselen. Daarnaast houden we huisbezoeken bij de leerlingen die in een nieuwe stamgroep starten of nieuw op school komen.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven