School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn

Sparrenlaan 4 -5 7822 EM Emmen

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is uniek
  • Rust
  • Structuur
  • Voorspelbaarheid
  • Vertrouwen en veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 1 februari 2022 stonden er 104 leerlingen ingeschreven. Met ingang van het nieuwe schooljaar starten we met circa 100 leerlingen verdeeld over 8 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
118
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen zijn welkom vanaf 08.15uur. De lessen beginnen om 08.30 uur en eindigen om 14.00 uur.

Groep 1/2 is op woensdag vrij. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Van scholen wordt verwacht dat ze een teamlid (of meerdere teamleden) aanwijzen met de taak om het beleid ten aanzien van pesten te coördineren, die tevens als aanspreekpunt in het kader van pesten fungeert. Wij kiezen ervoor om deze taak mee te nemen in het bredere perspectief van de pedagogische opdracht van de school, en de domeinen van sociale competentie en burgerschapsvorming. De taken van een ‘antipestcoördinator’/vertrouwenspersoon zijn op onze school opgenomen in de taken van de stuurgroep Vreedzame School en de kindercoach. 

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven