St Frans School

Harm Tiesingstraat 2 7815 JJ Emmen

De St. Fransschool beschikt over een apart plein voor groep 1 en 2 en de voorschool.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Over het algemeen voelen de kinderen zich fijn op onze school, dit blijkt ook uit het focusgesprek dat ik met leerlingen uit groep 5,6,7 en 8 gevoerd heb. Alle leerkrachten volgen dit schooljaar de cursus Pedagogisch Tact. De cursus geeft handvaten voor het pedagogisch handelen in de groep. Wij nemen leerlingtevredenheidspeilingen af en gebruiken Zien als leerlingvolgsysteem. De opbrengsten van de peilingen worden geanalyseerd en gebruikt om het pedagogisch klimaat waarnodig te optimaliseren.We beginnen het schooljaar met de Gouden Weken en besteden rond de kerst aandacht aan de Zilveren Weken. Een goed pedagogisch klimaat is voor ons de basis. Welbevinden van de kinderen staat voorop. Actiepunt voor de komende planperiode is het schrijven van een samenhangend (pesten, omgang met elkaar, afspraken, methoden) pedagogisch plan.

Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Aan de oudertevredenheidspeiling hebben dit jaar 19 ouders deelgenomen. Zij vertegenwoordigen een klein deel van de gehele ouderpopulatie. Het aantal ouders dat de peiling heeft ingevuld is iets lager dan het aantal ouders dat de vorige peiling heeft ingevuld. Niet alle ouders onderschrijven het belang van het invullen van een peiling. Het is voor onze ouders gebruikelijk om direct binnen te komen als er iets is. De ouders zijn gewend om hun zorgen, tips en trucs persoonlijk in een gesprek met ons te delen.  Open en transparant. 
Tevredenheid
9,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven