St Frans School

Harm Tiesingstraat 2 7815 JJ Emmen

De St. Fransschool beschikt over een apart plein voor groep 1 en 2 en de voorschool.

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u enigszins inzicht in de St. Fransschool. U vindt hier informatie over ons onderwijs, leerlingaantallen, toetsgegevens en foto’s van onze school. Toch zijn wij van mening dat wij u een heel belangrijk deel niet kunnen laten zien of voelen via dit venster. Dat belangrijke deel is namelijk de sfeer. Wij nodigen u daarom van harte uit een kijkje te nemen in onze school, u bent van harte welkom. U kunt contact opnemen met de directeur A.Reckers, 0591-658985.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en vernieuwend
  • Zelfstandigheid
  • Betrokkenheid en Assertiviteit
  • Samen en sportiviteit
  • Identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De St. Fransschool heeft een stabiel leerlingenaantal en telt op 1 oktober 2021 102 leerlingen verdeeld over zeven groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven