Rooms Katholieke Basisschool De Diedeldoorn

Boskraai 76 7827 JV Emmen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Diedeldoorn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Diedeldoorn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Diedeldoorn

In het kort

Toelichting van de school

Deze informatiegids geeft u een eerste indruk van onze school. U wordt geïnformeerd over ons onderwijs, leerlingenaantallen, toetsgegevens en foto's van onze school. Naast onze informatiegids wordt u als ouders/verzorgers via Social Schools meerdere keren per week op de hoogte gehouden van de activiteiten die op school/tijdens de lessen plaatsvinden. 

Waar we trots op zijn is de manier waarop we met elkaar omgaan. Daar kunnen we veel over schrijven, maar het is veel mooier dat zelf te ervaren! Wij nodigen u graag uit een kijkje te komen nemen in onze school, u bent van harte welkom!

Maak van te voren wel even een afspraak. U kunt daarvoor contact opnemen met de directeur Erik Manning, tel. 0591-632020.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Katholieke identiteit
  • Relatie
  • Bewegend Leren
  • Gepersonaliseerd Leren
  • Digitale leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het is een open deur om aan te geven dat de leerlingen op onze school de belangrijkste plaats innemen. De school is er voor hun! Op de Diedeldoorn worden de kinderen gestimuleerd mee te denken en te werken aan hun eigen ontwikkeling. Uitgangspunt is gepersonaliseerd leren. Wij vragen de kinderen "Laat ons maar zien wat je (al) kan", zodat wij ons onderwijsaanbod daarop af kunnen stemmen. Hierbij staat bewegend leren centraal.

Het leerlingenaantal is de laatste jaren stabiel. Dit schooljaar verzorgen we onderwijs/opvang aan 170 kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2015-2016 werken we met een continurooster:
Alle kinderen lunchen op school met de leerkracht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur.

U kunt gebruik maken van onze eigen BSO (voor- en naschoolse opvang) Tamariki.

Voor meer informatie: www.tamariki.nl


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven