CB Het Talent

Zandzoom 19 7814 VH Emmen

 • Heerlijk genieten en spelen in het zand.
 • Lekker werken op het leerplein.
 • Wij werken op school met thema's. We stappen de tijdmachine in om deze periode meer te kunnen leren over de Middeleeuwen.
 • Leren kan op vele verschillende manieren. Wij leren graag van en met elkaar.
 • Leren doe je overal. We nemen de natuur soms mee de school in, maar we gaan ook naar de natuur toe.

In het kort

Toelichting van de school

Leuk dat u interesse hebt in CB Het Talent. Het Talent is een moderne en innovatieve school waarbij de nadruk ligt op persoonlijk leiderschap. Als inspiratiebron gebruiken we daarvoor het gedachtegoed van Stephen Covey die 7 gewoonten heeft uitgewerkt die mensen succesvol maken. Onze 'Highlights' zijn:

 • Christelijke identiteit
 • The leader in me school
 • Persoonlijk leiderschap (Covey) staat centraal
 • Elke groep zijn missie statement (welbevinden centraal)
 • Doelgericht met behulp van een doelenmap voor elke leerling
 • Engels vanaf groep 1
 • Begrijpen met je handen bij de kleuters 
 • Thematisch werken in alle groepen
 • Aansprekende praktische werkvormen 
 • Ateliers ingericht vanuit de Meervoudige Intelligentie
 • Technieklessen, ook in samenwerking met V.O.
 • Coöperatieve werkvormen worden ingezet
 • Continu rooster
 • Coachingsgesprekken met onze leerlingen vanaf groep 3
 • Portfoliogesprekken met leerlingen en ouders
 • Werken met Onderwijsondersteuners 
 • Werken met leerpleinen


     

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Persoonlijk leiderschap
 • Christelijk onderwijs
 • Thematisch werken
 • Engels vanaf groep 1
 • Werken met Snappet

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op het Talent werken we met een continurooster waarbij de kinderen op woensdag een korte dag hebben. Een brake in the week. We hanteren hetzelfde rooster voor alle leerlingen. Dit geeft continuïteit en rust. Voor de ouders zijn hier geen kosten aan verbonden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op het Talent vinden we het schoolklimaat en veiligheid een heel belangrijk punt en we doen er alles aan om de organisatie zo goed mogelijk te laten lopen. Hiervoor hebben we een aantal beleidsstukken uitgewerkt die u hieronder kunt bekijken.

Terug naar boven