De Aventurijn Emmen

Sparrenlaan 4 7822 EM Emmen

Schoolfoto van De Aventurijn Emmen

In het kort

Toelichting van de school

De Aventurijn is een school voor speciaal onderwijs. We bieden onderwijs gericht op de ontwikkelmogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen die meer begeleiding nodig hebben dan het reguliere basisonderwijs kan bieden. We gaan op zoek naar kansen en mogelijkheden. Hierbij werken we intensief samen met ouders/ verzorgers, collega-scholen en verschillende zorgpartners. Onze kernwaarden zijn: samen, veiligheid, rust, ruimte en plezier.

Door eenduidige gedragsafspraken creëren we sociale en emotionele veiligheid. Leerlingen leren rekening te houden met grenzen van zichzelf en die van een ander. Het gevoel van veiligheid draagt bij aan innerlijke rust, waardoor leerlingen ruimte ervaren om zich optimaal te ontwikkelen. We bieden een uitdagende, positieve en voorspelbare leeromgeving waarbij plezier in leren en het ontdekken van kwaliteiten centraal staan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Veiligheid
  • Rust
  • Ruimte
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Eventuele documenten zijn op te vragen bij de school.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven