De Aventurijn Emmen

Sparrenlaan 4 7822 EM Emmen

Schoolfoto van De Aventurijn Emmen

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerking
  • Competentie
  • Relatie
  • Autonomie
  • Engagement

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Capaciteitsprobleem

In sommige gevallen kan worden besloten uw zoon/dochter niet te plaatsen. Hiervan is sprake als:

  • De school vol is.
  • Er geen ruimte is in de groep vanwege de specifieke vraag van de leerling en samenstelling van de groep.
  • Er onvoldoende deskundig en bevoegd beschikbaar personeel in de school aanwezig is.
  • De leerling dermate veel verzorging/behandeling vraagt dat de zorg en behandeling voor de betreffende leerling en het onderwijs aan de betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen.

Om de hoogst mogelijke kwaliteit van het onderwijs te kunnen leveren kunnen wij niet méér leerlingen plaatsen dan de locatie/groep maximaal kan bedienen. Wanneer de school een volverklaring heeft kunt u dit lezen op de website van RENN4. In die situatie kunnen wij uw zoon/dochter niet plaatsen en vervalt onze zorgplicht.

Weergave

Leerlingen
32
Landelijk gemiddelde
89

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven