Windkracht 10

Pampuspad 45 8304 DR Emmeloord

Buitenspelen op een fraai plein.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De uitslag van een leerlingenquete geeft een beeld van het welbevinden en de ervaren veiligheid van de leerlingen.

We vinden het belangrijk om met de leerlingen ook het gesprek aan te gaan over de uitslag van zo'n enquete, zodat zij kunnen verduidelijken wat ze hebben ingevuld.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Op dit moment hebben we geen recent rapport van een oudertevredenheidsonderzoek.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven