Windkracht 10

Pampuspad 45 8304 DR Emmeloord

Schoolfoto van Windkracht 10

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van openbare daltonschool Windkracht 10.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open
  • Zelfstandig
  • Verantwoordelijk
  • Samen
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er is een daling van leerlingenaantal, doordat er minder vierjarigen in de wijk zijn.
Weergave

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven