Windkracht 10

Pampuspad 45 8304 DR Emmeloord

Buitenspelen op een fraai plein.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van openbare daltonschool Windkracht 10.

Via deze pagina krijgt u een indruk van onze school. U bent altijd van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door onze mooie school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • open
  • zelfstandig
  • verantwoordelijk
  • samen
  • groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij de start van het schooljaar 2022-2023 hebben we ongeveer 115 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven