De Optimist SO

Jhr O v Alewijnstr 4 8302 AP Emmeloord

  • Schoolfoto van De Optimist SO
  • Schoolfoto van De Optimist SO

In het kort

Toelichting van de school

SO de Optimist is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning of specifieke begeleiding nodig hebben.

De lesstof komt overeen met die op reguliere basisscholen. Daarnaast besteden we extra aandacht aan: zintuiglijke en motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, leren leren en omgaan met media en technologische hulpmiddelen.

Wat onze school uniek maakt is de onderwijsvorm. Een prikkelarme leeromgeving, een duidelijke structuur, voorspelbaarheid en rust. We verzorgen daarnaast zoveel mogelijk onderwijs op maat.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
42
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven