Eben-Haëzerschool

Vogelsant 8 8303 ZR Emmeloord

Schoolfoto van Eben-Haëzerschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij onze school! U vindt ons in Emmeloord, midden in de Noordoostpolder. Onze schoolnaam verwijst naar de Bijbel: 'Eben-Haëzer' betekent: Helpsteen. De profeet Samuël verwoordde het als volgt: Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen. De school wordt met name gedragen door ouders vanuit de reformatorische kerken. Vanwege onze geleidelijke groei hebben we er een elfde lokaal bij mogen bouwen.

Wij vormen een schoolteam dat grotendeels bestaat uit jonge collega's. Zij dragen allen het reformatorisch gedachtegoed van harte uit. Daarbij wordt onze grondslag vertaald naar de slogan: 'hand in Hand op weg naar de toekomst.' 

De Vijf V's staan centraal: Veiligheid, Verbondenheid, Vaardigheid en Verantwoordelijkheid; alle gedragen door Vertrouwen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze 'goede' school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij er een toelichting bij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • verbondenheid
  • vaardigheid
  • verantwoordelijkheid
  • vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn afkomstig uit een groot gebied. Het beslaat op Urk na de gehele Noordoostpolder, een stukje zuidwest-Friesland en een hoekje noordwest-Overijssel. Ongeveer een derde deel van de leerlingen komt uit Emmeloord zelf. Van de overige leerlingen wordt ongeveer de helft gebracht door ouders, terwijl de andere helft door bussen en busjes wordt vervoerd.  


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven