School Met De Bijbel Het Visnet

De Spijlen 5 3921 EK Elst (Utrecht)

Schoolfoto van School Met De Bijbel Het Visnet

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht wegens ziekte, compensatiedagen, verlof of een andere reden niet aanwezig kan zijn, proberen we vervanging te regelen. Er wordt getracht zoveel mogelijk een beroep te doen op invalkrachten die voor de leerlingen bekend zijn. Het uitgangspunt hierbij is de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs. Soms lukt het niet een invaller te vinden. Dan worden de ouders verzocht om de kinderen thuis te houden. In het geval dat dit voor ouders niet mogelijk is, worden de kinderen op school opgevangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven