School Met De Bijbel Het Visnet

De Spijlen 5 3921 EK Elst (Utrecht)

Schoolfoto van School Met De Bijbel Het Visnet

In het kort

Toelichting van de school

De scholen van VPCO De Viermaster, waar School met de Bijbel Het Visnet onder valt, hebben er bewust voor gekozen om geen extra toelichting op de beschikbare informatie te geven, maar u te verwijzen naar de website van de school, waarin een goed overzicht van de school gegeven wordt. Voorts zijn we graag bereid om, indien gewenst, een afspraak te maken voor een gesprek.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven