Daltonschool Elst

De Spijlen1 3921 EK Elst (Utrecht)

Schoolfoto van Daltonschool Elst

Contactgegevens

Daltonschool Elst

De Spijlen1
3921 EK Elst (Utrecht)

Telefoon:
0318471788
Schoolwebsite:
www.daltonelst.nl
E-mailadres:
directie@daltonelst.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting Partners Primair Onderwijs De Link

Aantal scholen:
10
Aantal leerlingen:
1746
Website schoolbestuur:
www.ppodelink.nl

Samenwerkingsverband

Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn & Gelderse Vallei PO

Website samenwerkingsverband:
www.swvrijnengeldersevallei.nl

Terug naar boven