Basisschool Stap voor Stap

Kruisakkers 3 6662 DV Elst (Gelderland)

Schoolfoto van Basisschool Stap voor Stap

In het kort

Toelichting van de school

Stap voor Stap is een openbare basisschool waar iedereen van harte welkom is.

Iedere leerling moet zich prettig, welkom en veilig voelen op onze school. Zo komen kinderen tot bloei en kunnen zij zich verder ontwikkelen. Daar zet ons enthousiaste team zich iedere dag maximaal voor in! We bieden modern onderwijs, we werken samen met ouders en stemmen af wat nodig is om uw kind te laten groeien en ontwikkelen. We vinden het heel belangrijk dat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen, ongeacht het leervermogen, ook wanneer leren niet vanzelf gaat of juist wel.

Het onderwijs bij ons op school is continu in beweging en altijd gericht op het bieden van goede lessen die de kinderen verder brengen. Ons onderwijs leidt ertoe dat leerlingen over kennis en vaardigheden beschikken, plezier in leren hebben en sociaal vaardig zijn. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Betekenisvol leren
  • Goed onderwijs
  • Gefundeerde keuzes
  • Veilige leer- en leefomgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven