De Ark

Kruisakkers 7 6662 DV Elst (Gelderland)

  • Schoolfoto van De Ark
  • Schoolfoto van De Ark
  • Schoolfoto van De Ark
  • Schoolfoto van De Ark

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Trots

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de groepen 1 t/m 8 is er op maandag en vrijdag een inloop voor ouders van 08.15 uur tot 08.25 uur. Ouders hebben de mogelijkheid om hun kind in de klas te brengen. Op de andere dagen (dinsdag, woensdag en donderdag) worden de kinderen op het schoolplein opgehaald door hun eigen leerkracht. Zij wachten op het plein en gaan gezamenlijk naar binnen. Er zijn deze dagen geen ouders op het schoolplein. 

Alle kinderen pauzeren tweemaal op een dag. In de ochtend eten en drinken de kinderen kort en spelen zij buiten. Tussen de middag lunchen de kinderen op school in hun eigen lokaal en spelen zij buiten. Bij de pauzemomenten is altijd een medewerker van school aanwezig.  

Kinderen nemen hun eigen lunch en ‘tien-uurtje’ mee. Er zijn koelkasten op school waar bekers en lunch in bewaard  blijven.  

We streven naar een zo gezond mogelijke leefstijl. Dit betekent dat we u vragen om uw kind fruit/gezonde drank/brood mee te geven en geen snoep, frisdranken en dergelijke. Kinderen bepalen zelf of ze voldoende hebben gegeten. Signaleren we een eetprobleem dan communiceren we dit met ouders. 

Het uitgangspunt is dat alle kinderen in de pauzes naar buiten gaan om een frisse neus te halen en te spelen.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven