Kindcentrum Aelse

Bandkeramiekersstraat 8 6181 CL Elsloo (Limburg)

  • Op onze locatie bovenbouw aan de Bandkeramiekersstraat zijn de groepen 6 t/m 8 gehuisvest. Dit is ook onze hoofdlocatie.
  • Op onze locatie onderbouw aan de Mgr. d'Arbergstraat zijn de groepen 1/2 en 3 gehuisvest.
  • Aan de Joannes Riviusstraat zijn onze kindpartners van MIK en Spelenderwijs gehuisvest.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schooljaar 2017-2018 was het eerste jaar dat wij als Kindcentrum Aelse hebben gedraaid. Voorheen was er sprake van vier aparte scholen in Elsloo, die vanaf 1 augustus 2017 gefuseerd zijn.

Vanaf schooljaar 2017-2018 wordt de IEP als eindtoets gehanteerd voor alle kinderen.

Wij zijn trots op deze eerste lichting kinderen in groep 8!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Dit zijn de eerste gegevens van ons Kindcentrum Aelse sinds de fusie van 1 augustus 2017.

In de komende jaren kunnen we inzicht geven in de doorstroom en ontwikkeling van onze leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Dit betreft een inspectierapport van een van de vier basisscholen voordat wij gefuseerd zijn tot Kindcentrum Aelse.

Terug naar boven