Basisschool De Verrekijker

Scheijvenstraat 12 6011 RL Ell

  • Schoolfoto van Basisschool De Verrekijker
  • Schoolfoto van Basisschool De Verrekijker
  • Schoolfoto van Basisschool De Verrekijker
  • Schoolfoto van Basisschool De Verrekijker

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool De Verrekijker Ell

Dit SchoolVenster geeft u informatie over (de resultaten) onze basisschool. Onze ontwikkelingsgerichte (OGO-)basisschool groeit meer en meer door richting een Integraal KindCentrum en we werken dan ook nauw samen met partners.

Het resultaat mag er zijn: Een kwalitatief goede basisschool, peuterspeelzaalwerk (VVE-locatie), kinderopvang en bibliotheekwerk onder één dak. Een integraal kindcentrum in het hart van de gemeenschap Ell.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Opvoeding
  • Ontwikkeling
  • Ontspanning
  • Opvang
  • Onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze ontwikkelingsgerichte basisschool groeit meer en meer door richting een Integraal KindCentrum. Een van onze partners is Hoera Kindercentra, verantwoordelijke voor het peuterprogramma binnen onze locatie als ook de voor- en naschoolse opvang.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven