OBS Vogelvlucht / Het Hoeltien

Ds van Elvenstraat 2 7916 RE Elim

Schoolfoto van OBS Vogelvlucht / Het Hoeltien

In het kort

Toelichting van de school

Locatie Vogelvlucht staat als openbare school midden in het dorp Elim, als 1 van de 3 locaties van het Hoeltien. Vogelvlucht vormt samen met 14 locaties voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Hoogeveen de Stichting Bijeen. Tussen deze locaties bestaat een intensieve samenwerking op het gebied van onderwijs. Dat houdt is dat er samen aan ontwikkeling wordt gewerkt door scholing en collegiale uitwisseling van kennis en kunde. Speerpunten bij de schoolontwikkeling zijn oa :

  • een veilig schoolklimaat vanuit de werkwijze van PBS
  • onderwijs gericht op de mogelijkheden van het kind, differentiatie binnen de jaargroepen
  • opbrengst gericht werken
  • professionele ontwikkeling van de leerkrachten

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Veligheid
  • Uitdagend
  • Ontwikkelingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
53
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De meeste kinderen van onze school gaan tussen de middag naar huis. Er wordt geen gebruik gemaakt van buitenschoolse opvang.

In Elim is er ook geen mogelijkheid tot opvang in verband met de geringe belangstelling. Mocht er behoefte bestaan dan biedt Hollandscheveld de mogelijkheid. Is er sprak van meer belangstelling dan is het wellicht mogelijk dat er in Elim ook een locatie voor kinderopvang in te richten.

Er is mogelijkheid tot overblijven. De kosten daarvan zijn 1,50 euro.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven