OBS Vogelvlucht / Het Hoeltien

Ds van Elvenstraat 2 7916 RE Elim

Schoolfoto van OBS Vogelvlucht / Het Hoeltien

In het kort

Toelichting van de school

Locatie Vogelvlucht staat als openbare school midden in het dorp Elim, als 1 van de 3 locaties van het Hoeltien. Vogelvlucht vormt samen met 14 locaties voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Hoogeveen de Stichting Bijeen. Tussen deze locaties bestaat een intensieve samenwerking op het gebied van onderwijs. Dat houdt is dat er samen aan ontwikkeling wordt gewerkt door scholing en collegiale uitwisseling van kennis en kunde. Speerpunten bij de schoolontwikkeling zijn oa :

  • een veilig schoolklimaat vanuit de werkwijze van PBS
  • onderwijs gericht op de mogelijkheden van het kind, differentiatie binnen de jaargroepen
  • opbrengst bewust werken
  • professionele ontwikkeling van de leerkrachten

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Veligheid
  • Uitdagend
  • Ontwikkelingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven