Innova

Arent toe Boecoplaan 41 8081 VZ Elburg

Schoolfoto van Innova

In het kort

Toelichting van de school

Bent u op zoek naar een gemoedelijke en plezierige school voor uw kind? Een school waar er veel samen wordt ondernomen zodat uw kind fijn leert leven met de mensen om zich heen? Waar de leerkrachten de eigenheid van uw kind waarderen en deze ook stimuleren? Ze alle kinderen dan ook meegeven dat fijn leven stiekem het meervoud is van lef? Vindt u het, net als wij, belangrijk dat kinderen naast het gewone leerstofaanbod ook leren:

  • rekening te houden met elkaar,
  • ondernemend te zijn,
  • verantwoordelijkheid te nemen,
  • plannen,
  • reflecteren op hun eigen denken en doen?

Dan is onze school vast en zeker de plek voor uw kind! Wij geloven dat onderwijzen vanuit de Dalton kernwaarden het best rechtdoet aan ons motto:                                         LEREN MET LEF!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Een aantal jaren geleden is de school sterk teruggelopen d.m.v. externe ontwikkelingen. Drie jaar geleden heeft de school een andere weg ingeslagen; de naam de Vrijheid is veranderd in Innova en er is sterk ingezet op kwaliteitsonderwijs. Dit heeft onder andere geresulteerd in een sterk verbeterd Dalton concept. Op dit moment is de school groeiende qua leerlingaantal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
47
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven