Agnietenschool

Hoekwant 45 8081 NB Elburg

  • Schoolfoto van Agnietenschool
  • Schoolfoto van Agnietenschool
  • Schoolfoto van Agnietenschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Agnietenschool

We zijn een eigentijdse vernieuwende school met een modern karakter. We zijn een open christelijke school waar een ieder welkom is. We werken vanuit de relatie en vinden het belangrijk dat er efficiënt en doeltreffend gewerkt wordt. Goede resultaten zijn het gevolg van een goede relatie. We gaan zorgvuldig om met instructie en zoeken voor ieder kind naar passend onderwijs. Goed onderwijs maken we samen, dit is onmogelijk zonder uw inbreng. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich tot kritische, zelfdenkende mensen mogen ontwikkelen.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Agnietenschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Bent u op zoek naar een school die onderwijs biedt, wat deze tijd van ons vraagt? Dan is wellicht de Agnietenschool een goede keuze. Mocht u na het lezen van deze website vragen hebben dan horen we het graag.

Vriendelijk groetend

Team van de Agnietenschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Werken vanuit de relatie
  • Efficiënt werken
  • Onderwijs van nu!
  • Ouders als educatieve partners
  • Professioneel team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven