De Borchstee

Achterweg 2 8081 RV Elburg

  • Schoolfoto van De Borchstee
  • Schoolfoto van De Borchstee
  • Schoolfoto van De Borchstee
  • Schoolfoto van De Borchstee
  • Schoolfoto van De Borchstee

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de schoolvensters van De Borchstee.

Zorg en ruimte voor iedere kind! Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Op onze school scheppen we een klimaat waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen. Een plek waar kinderen hun eigen talenten op hun eigen wijze kunnen ontdekken. We staan voor het geven van kwalitatief goed onderwijs in een uitdagende leeromgeving! Wij nodigen u uit om bij ons binnen te kijken; via deze vensters, onze website https://www.deborchstee.nl en bij ons op De Borchstee.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gepersonaliseerd onderwijs
  • Digitale leeromgeving
  • Ruimte voor eigen ontwikkeling
  • Ruimte voor zorg
  • Christelijke basisschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Borchstee zaten op de teldatum 1-10-2021 279 leerlingen. We verwachten dat er de komende jaren tussen de 270 en 290 leerlingen op De Borchstee zitten. Het gebouw van De Borchstee is geschikt voor ongeveer 300 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
279
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 1-1-2021 werken we op De Borchstee met een continurooster.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven