PCBS De Wildemaet

Schipluidenstraat 23 8081 AN Elburg

  • Schoolfoto van PCBS De Wildemaet
  • Schoolfoto van PCBS De Wildemaet
  • Schoolfoto van PCBS De Wildemaet

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Om het jaar peilen we de tevredenheid en veiligheid van de leerlingen met een vragenlijst. Leerlingen van groep 5 t/m 8 beantwoorden de vragenlijst. We zijn tevreden met de uitkomsten van de vragenlijst 2019.

Enkele vragen scoren laag. Juist deze uitkomsten zijn met de leerlingen besproken. Per klas zijn afspraken gemaakt wat er moet gebeuren om de tevredenheid over deze vragen te verhogen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Om het jaar krijgen ouders van De Wildemaet gelegenheid om de vragenlijst tevredenheid en veiligheid in te vullen. Ook in 2019 is dit weer gebeurd. We zijn tevreden over de uitslag.

Belangrijke uitkomst: Het toezicht op het schoolplein verdient aandacht nadat in januari 2019 de school overgestapt op een continurooster. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om het toezicht te verbeteren. Hiermee wordt ook pestgedrag voorkomen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven