PCBS De Wildemaet

Schipluidenstraat 23 8081 AN Elburg

  • Schoolfoto van PCBS De Wildemaet
  • Schoolfoto van PCBS De Wildemaet
  • Schoolfoto van PCBS De Wildemaet

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Meent, waaronder De Wildemaet valt, heeft een eigen pool van invallers. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In samenwerking met het samenwerkingsverband Zeeluwe en andere externe partijen die ondersteuning aanbieden, komen wij in Elburg tot een dekkend netwerk, waarbij er korte lijnen zijn om de zorg snel te kunnen opschalen. De uitvoering van het gemeentelijke project: " Elburg samenwerken voor de jeugd"  is het speerpunt voor de komende jaren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op De Wildemaet is een aanbod voor Peuterspeelzaal op maandag, dinsdag en donderdag. Bij voldoende aanbod kan het aantal dagdelen uitgebreid worden. Organisatie en informatie hierover liggen bij St. Prokino te Elburg (www.prokino.nl/elburg)

Terug naar boven