PCBS De Wildemaet

Schipluidenstraat 23 8081 AN Elburg

  • Schoolfoto van PCBS De Wildemaet
  • Schoolfoto van PCBS De Wildemaet
  • Schoolfoto van PCBS De Wildemaet

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Wildemaet.

De Wildemaet is in veel opzichten een bijzondere school, met een geheel eigen karakter, waarbij cultuuronderwijs een belangrijk speerpunt is. De Wildemaet is een veilige school met een duidelijke aanpak gericht op het voorkomen van pestgedrag. Ook investeren wij bovengemiddeld in taal/lees en rekenonderwijs. Bijzonder is ook het cultuuronderwijs wat wij aanbieden met uitjes naar verschillende projecten en musea. De Wildemaet is een echte buurtschool, waarbij contacten tussen ouders, leerlingen en leerkrachten heel makkelijk gemaakt zijn. De Wildemaet ligt  in een prachtige wijk aan de rand van de Vesting van Elburg  en werkt samen met ouders die trots zijn op "hun school". De Wildemaet is een goede school, zo mag u verwachten. Met aandacht voor uw kind. Waar het goed wordt voorbereid op het voortgezet onderwijs. En met goede resultaten. De Wildemaet is een bewust Christelijke school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • academische opleidingschool
  • betrokkenheid
  • veilige school
  • aandacht v. talentontwikkeling
  • cultuurschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


Het leerlingaantal op onze school is de laatste jaren gegroeid. 
Dit komt mede doordat de wijk is uitgebreid met meerdere nieuwe woningen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven