Instituut Van Kinsbergen

Arent toe Boecoplaan 41 8081 VZ Elburg

Schoolfoto van Instituut Van Kinsbergen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben een vaste invalkracht, juf Joke, die verlof en ziekte vervangt. Dat is erg prettig, want Joke maakt deel uit van ons team en kent daardoor de kinderen en de ouders. Juf Joke is geen vreemd gezicht. 

We prijzen ons gelukkig met een erg laag ziekteverzuim. Dat is misschien wel inherent aan een klein team: de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel zijn groot bij de teamleden. Al kan iedereen natuurlijk op z'n tijd ziek zijn. En dan is er juf Joke...

Juf Joke vervangt ook de leerkracht als deze kinderen individueel toetst. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze school is er een bovengemiddelde expertise op het gebied van NT2 (Nederlands als Tweede Taal), Taal/Spraak/Stoornissen, Autisme en Visuele Beperkingen.

In de komende jaren willen we ons nog meer gaan bekwamen in hoogsensitiviteit, hechtingsproblematiek en het stellen van hogere orde denkvragen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven