Instituut Van Kinsbergen

Arent toe Boecoplaan 41 8081 VZ Elburg

Schoolfoto van Instituut Van Kinsbergen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Admiraal van Kinsbergenschool bij Scholen op de Kaart. Wat leuk dat u meer over onze school wilt weten en daarom deze pagina bezoekt.

Onze school is een kleine school (100 kinderen). Onze groepen zijn klein. Ons team is klein. Op onze school kennen wij elkaar. Hebben we helder voor ogen wat onze leerlingen nodig hebben. Bij ons geldt echt, dat klein fijn is.

In 1809 richtte Lt. Adm. J.H. van Kinsbergen onze school op. Met ons 210 jarig bestaan zijn wij één van de oudste scholen in Nederland! Uit de nalatenschap van de Admiraal krijgen wij jaarlijks nog een bijdrage. Iets waar wij geweldig trots op en blij mee zijn.

Wij zijn een zgn. éénpitter; wij hebben een (vrijwilligers) bestuur, korte communicatielijnen en daarmee slagkracht en dus ook weinig overhead. Onze school bestaat uit een directeur, vijf leerkrachten, twee onderwijsassistenten, een intern begeleider en een administratief medewerkster.

Ons onderwijs geven wij vorm door te werken vanuit de OGO-principes. (OGO = Ontwikkelings Gericht Onderwijs). Een prachtige vorm van onderwijs waarin thema's, betekenisvol en authenticiteit centrale woorden zijn.

Het liefst zouden we hier roepen dat op onze school elke dag een open-dag is en u dus binnen kunt komen wanneer u wilt om een kijkje te nemen en sfeer te proeven. Maar de eerlijkheid gebiedt te bekennen dat de directeur soms besprekingen/vergaderingen buiten de school heeft en de leerkrachten voor de groep staan. Daardoor zou het zo kunnen zijn dat u niet met alle égards ontvangen zou kunnen worden. En dat willen we niet. Wij willen dat u zich welkom voelt en ervaart dat er oog en oor voor u is. Daarom is het raadzaam om uw komst even kort te sluiten met de directeur. Dan kunnen we ook in uw ontvangst de kwaliteit leveren waar we voor staan.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • OGO-onderwijs
  • Eigentijdse kernwaarden
  • Kleinschalig
  • Rijke historie
  • Elk kind een (zee)held!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het schooljaar 2019-2020 begonnen we met 95 leerlingen. Voor onze school een mooi aantal. Ten opzichte van het vorige schooljaar blijven we op hetzelfde aantal leerlingen (en dat terwijl Elburg een krimpgemeente is). Voor ons betekent dit dat ouders/verzorgers vertrouwen in onze school hebben. Daar werken we keihard voor en zijn we wel heel erg blij mee!

Een strategische keuze is wel, dat wij rond 1 oktober (de teldatum in het onderwijs) aan maximaal 100 kinderen het onderwijs willen verzorgen. 100 is voor ons fijn; we kennen als team dan alle kinderen en hun ouders/verzorgers, maar we kunnen dan vooral de persoonlijke aandacht aan een ieder geven. En dat is voor ons belangrijk.

Dus, voor onze school is 100 gewoon goed.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
48
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school heeft zogenaamde traditionele lestijden; tussen de middag is er een uur pauze. Sommige kinderen gaan dan even naar huis om daar een boterham te eten, anderen blijven op school. Wij kiezen heel bewust voor deze lestijden. Juist omdat het voor sommige kinderen prettig is om even uit de schoolse omgeving te zijn; voor hen kan een ononderbroken schooldag te lang zijn. Voor de kinderen die op school blijven, is de tussenschoolse opvang (overblijf) op onze school prima geregeld. Een vast opgeleid team begeleidt elke dag het overblijven. Een half uur gezellig met elkaar eten en vervolgens een half uur naar buiten. Ook als het een beetje regent.... Een frisse neus zo halverwege de schooldag vinden wij erg goed voor de kinderen. 

Maar ook voor ons team is er hierdoor een rustmoment tussen de middag. Ook zij kunnen een frisse neus halen. 

Wij realiseren ons dat voor sommige ouders/verzorgers een continue rooster makkelijker is. Maar wij hechten grote waarde aan een duidelijke break op de dag en een duidelijke aandacht voor de maaltijd. Niet even tussendoor in de klas een broodje eten, maar even rust en sociaal kunnen zijn. Of in stilte je boterham eten. Ook de tussenschoolse tijd moet kwalitatief goed zijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven