Basisschool Prins Willem Alexander

Zuiderzeestraatweg Oost 62 8081 LD Elburg

  • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij 'Scholen op de kaart' en CBS Prins Willem Alexander. Deze site biedt u inzicht in diverse onderdelen van CBS 'Prins Willem Alexander'. De gepubliceerde gegevens zijn afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie Primair Onderwijs en van de Prins Willem Alexanderschool zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Op deze wijze geven wij u betrouwbare informatie over onze schoolprestaties. Voor meer specifieke schoolinformatie kunt u ook een kijkje nemen op onze website www.pwa.nu

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Attent
  • Deskundig
  • Gestructureerd
  • krachtig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
263
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

KINDCENTRUM PRINS WILLEM ALEXANDER heeft een samenwerkingsverband met Kinderopvang BijdeHandjes. Er zijn inpandig 4 ruimtes voor kinderopvang  (0-4 jarigen), een peuterplusgroep (3-4 jarigen) en voor- en naschoolse opvang. Hiermee is een voorziening gecreëerd die niet alleen nauw aansluit bij de identiteit van de school, maar ook alles onder een dak herbergt. Het Kindcentrum Prins Willem Alexander is geopend van 07.00 uur tot 18.00 uur. Voor opgave of een kijkje tijdens de opvang kunt u contact opnemen met de school.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven