Basisschool De Flint

Markeweg 10 9454 PM Ekehaar

  • Schoolfoto van Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Basisschool De Flint

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks bevragen we onze leerlingen van de groepen 6 t/m 8 naar de leerlingstevredenheid. Dit doen we met behulp van de digitale vragenlijst van VenstersPO. Tevens brengen we met behulp van deze vragenlijst de veiligheidsbeleving van de leerlingen in kaart. 
Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheid van de ouders is voor ons van groot belang voor het succesvol vormgeven van ons onderwijs. Ouders zijn binnen ons onderwijs de belangrijkste samenwerkingspartner. Ouders worden nauw betrokken bij ons onderwijs en de ontwikkelingen die we als school in gang zetten. Eens in de vier jaar peilen we de tevredenheid van de ouders d.m.v. een digitale vragenlijst. Daarmee gaan we na of we als school volgens de ouders op de goede weg zitten. De uitkomsten van deze vragenlijst nemen we mee als input voor de invulling van onze ontwikkeldoelstellingen. 
Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven