Basisschool De Flint

Markeweg 10 9454 PM Ekehaar

  • Schoolfoto van Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Basisschool De Flint

In het kort

Toelichting van de school

“Een kei van een school”

Onze school is een kleine dorpsschool in het nationale Beek- en Esdorpenlandschap van de gemeente Aa en Hunze.

“Waar een kleine school groots in kan zijn” is een uitspraak die ons op het lijf geschreven is. Als school vervullen wij een belangrijke streekfunctie in de Broekstreek. Wij bieden onderwijs aan kinderen uit Ekehaar en de omliggende dorpen, maar ook kinderen uit grotere plaatsen als Assen of Rolde hebben de kracht van de kleine school ontdekt en ervaren. Onze kracht zit in de persoonlijke aandacht die wij onze kinderen kunnen bieden. Zo goed mogelijk aan kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind past daarbij.
Als dorpsschool is de plek in het dorp belangrijk. Een goede samenwerking met de omgeving is altijd het uitgangspunt. Zo weten wij elkaar te ondersteunen bij dorpsactiviteiten, maar ook bij de jeugdsport. 

De unieke ligging biedt voor onze school veel mogelijkheden op natuur- en cultuurhistorische gebied. Onze lessen gaan dan ook verder dan enkel de lessen in het klaslokaal. Door onze kleinschaligheid, een prachtige omgeving en een actieve ouderparticipatie zijn excursies en lessen in de omgeving een vast onderdeel van jaarprogramma.

Voor alle informatie over onze school verwijzen wij u naar onze website; www.basisschooldeflint.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sociaal
  • Zelfstandig
  • Leergierig
  • Samenwerken
  • Kleinschalig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school kenmerkt zich door de kleine groepen. Gemiddeld zitten er de afgelopen schooljaren ongeveer 35 leerlingen op onze school. De leerlingen zitten evenredig verdeeld over 3 combinatiegroepen. Groep 1/2/3, groep (3)/4/5 en groep 6/7/8. 

Juist door te werken met de kleine groepen is er bij ons op school veel tijd voor persoonlijke aandacht en individuele begeleiding. Door echt aandacht aan de kinderen te kunnen besteden en heel kindgericht te kunnen werken, voelen de kinderen zich fijn bij ons en kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
32
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven