SALTO-school De Vuurvlinder

Opera 60 A 5629 NC Eindhoven

Schoolfoto van SALTO-school De Vuurvlinder

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Vuurvlinder wordt vanaf groep 3 gewerkt in homogene groepen. Binnen het aanbod gericht op kennis (technisch en begrijpend lezen, taal, spelling, rekenen) wordt standaard op 3 niveaus en op maat op 5 niveaus gedifferentieerd.

Het aanbod gericht op vaardigheden (ateliers, projectwerk, ondernemerschap) wordt regelmatig groepsoverstijgend aangeboden. De gedachte dat kinderen van en met elkaar leren ligt hieraan ten grondslag. 

Meer informatie over de groepssamenstelling vindt u hier.

Meer informatie over de verschillende organisatievormen vindt u hier.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het kader van passend onderwijs kijken we op De Vuurvlinder zorgvuldig naar de onderwijsbehoefte van iedere leerling. Daarbij hanteren we een brede basisondersteuning welke terug te lezen is in het School Ondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven