SALTO-school de Bergen

Schouwbroekseweg 7 5616 NV Eindhoven

Schoolfoto van SALTO-school de Bergen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Voor de afname van de enquete leerlingtevredenheid worden de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 gevraagd een vragenlijst in te vullen. De resultaten zijn zichtbaar op deze pagina. Daarnaast peilen we om de 6-8 weken het welbevinden van de leerlingen middels ons sociaal-emotionele programma GDO, zodat we hierop binnen korte tijd kunnen anticiperen. Het welbevinden en de sociale veiligheid van onze leerlingen vinden wij van groot belang en in de basis zitten van ons onderwijs. Door zich veilig te voelen, kunnen kinderen tot leren komen. 
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven