SALTO-school de Bergen

Schouwbroekseweg 7 5616 NV Eindhoven

Schoolfoto van SALTO-school de Bergen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op SALTO-school de Bergen. Het enthousiasme en de betrokkenheid van de kinderen en de leerkrachten voel je bij het binnenlopen in de school. De basis van ons onderwijs is het sociale klimaat, dat wij vormgeven met het groepsdynamisch onderwijs (GDO). Je ziet het terug in de sfeer onderling, de inrichting en de manier waarop we werken.

Middels het International Primary Curriculum (IPC) werken we aan internationalisering, 21st century skills en het ontwikkelen van talenten. Dit curriculum geeft de ruimte aan de leerlingen om vanuit nieuwsgierigheid, onderzoekend en probleemoplossend te werken. Dan zien we het enthousiasme, betrokkenheid en bovenal plezier!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een goed sociaal klimaat -GDO
  • Toekomstgericht onderwijs -IPC
  • Kleine school
  • Van en met elkaar leren
  • Structuur, regelmaat & respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Bergen streeft naar een gemiddelde groepsgrootte van 25 - 28 leerlingen per groep. Vanaf het schooljaar 2023-2024 telt de school 7 groepen, waarvan twee combinatiegroepen, namelijk groep 6-7 en 7-8. De leerlingen starten altijd in een heterogene 1-2 groep.

Daarnaast hebben we een taalklas voor leerlingen die nog geen of onvoldoende Nederlands spreken. In deze klas kunnen maximaal 15 leerlingen geplaatst worden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We openen de schooldeur dagelijks om 8.25u. Alle ouders van de groepen 1 t/m 8 mogen op alle dagen met hun kind ’s ochtends mee de school inlopen. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 maken gebruik van de ingang aan de speelplaats. De groepen 5 t/m 8 gaan via de ingang bij de kinderopvang naar binnen. Dit voorkomt drukte op de trappen naar boven.

Als de kinderen binnenkomen begroeten ze de leerkracht bij de deur. Als er dingen te vertellen zijn, dan is daar de mogelijkheid voor. De leerkracht is er voor de kinderen. Daarna gaan de kinderen met het werk beginnen. Als een ouder iets te melden heeft aan de leerkracht, dan verzoeken we dit kort aan te geven en indien nodig een afspraak te plannen of een mededeling op een briefje te schrijven. Na schooltijd heeft de leerkracht tijd om met u een afspraak te maken over vragen die u heeft.

De lessen starten om 8.45u, uw kind dient dan binnen te zijn. Als om 8.40u de bel gaat, verlaten alle ouders de school, zodat we echt om 8.45 met het lesprogramma kunnen beginnen. Mocht u nog even iets met een andere ouder willen bespreken, dan vragen wij u dit buiten de school te doen. Wij rekenen erop dat iedereen hierin zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.

Aan het einde van de schooldag komen de groepen 1 t/m 4 via de ingang aan de speelplaats naar buiten. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen via de ingang bij de kinderopvang naar buiten.

Mocht uw kind door iemand anders worden opgehaald, dan moet u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven