Montessori basisschool De Tempel

Baarle Hertoglaan 1 5628 PM Eindhoven

  • Schoolfoto van Montessori basisschool De Tempel
  • Schoolfoto van Montessori basisschool De Tempel
  • Schoolfoto van Montessori basisschool De Tempel
  • Schoolfoto van Montessori basisschool De Tempel
  • Schoolfoto van Montessori basisschool De Tempel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We richten ons op de totale ontwikkeling en mogelijkheden van elke leerling. Met respect voor ieders eigenheid en mogelijkheden begeleiden we en stimuleren we onze leerlingen om hun talenten te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te halen. Het uitstroomadvies is gebaseerd op de hele periode van 8 jaar op de basisschool. 


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Montessorionderwijs gaat uit van de eigenheid van het kind. Ons schooladvies is gebaseerd op alle gegevens die we van een leerling verzamelen gedurende de gehele basisschoolperiode. De eindtoets is hiervan een onderdeel.

Van de aandacht die er binnen het Montessorionderwijs is voor differentiatie, zelfstandigheid en werkplanning, hebben onze leerlingen voordeel in het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

SALTO Montessorischool de Tempel voldoet volledig aan de eisen die de Inspectie stelt aan de kwaliteit van basisscholen.

De school is erkend door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV).

Terug naar boven