Montessori basisschool De Tempel

Baarle Hertoglaan 1 5628 PM Eindhoven

  • Schoolfoto van Montessori basisschool De Tempel
  • Schoolfoto van Montessori basisschool De Tempel
  • Schoolfoto van Montessori basisschool De Tempel
  • Schoolfoto van Montessori basisschool De Tempel
  • Schoolfoto van Montessori basisschool De Tempel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Enkele dagen per week is er een flex-leerkracht aanwezig op school, die ingezet wordt bij vervanging en ondersteuning van onze leerkrachten. Dit zorgt voor continuïteit voor de leerlingen en voor minder werkdruk voor de leerkrachten. De flex-leerkracht wordt tevens ingezet in de ondersteuning voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Onze beide flex-leerkrachten zijn volledig bevoegde Montessorileerkrachten. 

Daarnaast zetten we vervangers in uit de pool van SALTO. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kinderen van verschillende leeftijden kunnen veel van en met elkaar leren. We werken daarom bewust met groepen van twee leerjaren. Binnen die groepen benaderen we elk kind als individuen met een eigen niveau, tempo, leerstijl en instructiebehoefte. Elke instructie wordt op 3 niveaus aangeboden. Onze eigen leeromgeving op de tablet zorgt voor nog meer differentiatiemogelijkheden voor de instructies. 

Elke groep heeft een vaste groepsleerkracht / leerkrachten. Daarnaast is er elke dag een flex-leerkracht aanwezig die ingezet wordt voor vervanging en/of ondersteuning van de leerkrachten. Verder zijn er dagelijks twee onderwijsassistenten aanwezig voor de ondersteuning van leerkrachten.  

Vakleerkrachten zetten we structureel in bij ons bewegingsonderwijs.


Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen het Montessori-onderwijs werken we vanuit het individu en met werkperiodes. Onderdeel daarvan zijn individuele instructies en (deel)groepsinstructies. 

Ieder kind is anders en leert anders en krijgt daar de ruimte voor en de begeleiding bij. De tijd verschilt per kind / groepje / groep. Het is daarom niet mogelijk (en niet wenselijk) om in een algemeen schema aan te geven hoeveel tijd we gemiddeld per week besteden aan vakgebieden. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen het Montessori-onderwijs werken we vanuit het individu en met werkperiodes. Onderdeel daarvan zijn individuele instructies en (deel)groepsinstructies. 

Ieder kind is anders en leert anders en krijgt daar de ruimte voor en de begeleiding bij. De tijd verschilt per kind / groepje / groep. Het is daarom niet mogelijk (en niet wenselijk) om in een algemeen schema aan te geven hoeveel tijd we gemiddeld per week besteden aan vakgebieden. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We gaan uit van de eigenheid van elk kind. Wij sluiten aan bij de mogelijkheden van elke leerling. Diversiteit is een belangrijk kenmerk van de school. Uiteraard zijn de mogelijkheden van het team niet onbegrensd. Belangrijk is dat leerlingen leerbaar zijn en geen belemmering vormen voor de ontwikkeling van medeleerlingen.

De ouders nemen samen met school de verantwoordelijkheid bij de begeleiding van het kind. Het klimaat voor leerlingen, teamleden en ouders is veilig.

De ondersteuningsmogelijkheden zijn gericht op taal en woordenschat, rekenproblematiek en dyscalculie, hoogbegaafdheid, autisme-vriendelijkheid.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven