Montessori basisschool De Tempel

Baarle Hertoglaan 1 5628 PM Eindhoven

  • Schoolfoto van Montessori basisschool De Tempel
  • Schoolfoto van Montessori basisschool De Tempel
  • Schoolfoto van Montessori basisschool De Tempel
  • Schoolfoto van Montessori basisschool De Tempel
  • Schoolfoto van Montessori basisschool De Tempel

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster geeft u een inkijkje in het onderwijs op SALTO Montessorischool de Tempel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en de feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u gerichte en betrouwbare informatie over het onderwijs en de resultaten van de Tempel.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori (NMV-erkend)
  • Eigenheid van het individu
  • Respectvolle omgang met elkaar
  • Vertrouwen en veiligheid
  • Zelfstandig en toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal loopt licht terug. We werken met 8 basisschoolgroepen en een Taalschakelklas voor anderstaligen. Een kleine school heeft als groot voordeel dat iedereen elkaar kent. Dat voelt voor kinderen veilig en vertrouwd. 

We werken met een schoolteam van ongeveer 20 personen. Alle leerkrachten hebben, naast hun onderwijsbevoegdheid, een Montessori-diploma.  

Binnen ons SPIL-centrum bieden we opvang, onderwijs en begeleiding vanuit het Montessoriconcept. Alle pedagogisch medewerkers zijn Montessori-opgeleid.

Kinderen van 0 t/m 12 jaar kunnen binnen het SPIL-centrum terecht van maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.30 uur.

  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In ons montessori SPIL-centrum bieden we dagopvang, peuterwerk, basisonderwijs en naschoolse opvang. Kinderen kunnen in ons SPIL-centrum terecht van 7.30-18.30 uur.

De school werkt met een inloopkwartier van 8.15-8.30 uur en hanteert een continurooster. Alle kinderen blijven kosteloos over op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De school is dan uit om 14.30 uur. Op woensdagen is de middag vrij en gaat de school uit om 12.30 uur. 

We hebben aparte gebouwen voor onderwijs en opvang. De gebouwen liggen aan het gezamenlijke avonturenplein. Op ons avonturenplein zijn verschillende activiteitenzones aangelegd voor klimmen en klauteren, gesprek en ontspanning, zand en water, lezen en leren, plukken en wieden, sport en spel.

In het gehele SPIL-centrum werken we vanuit de visie van Maria Montessori.

    

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In december 2016 heeft de school het themacertificaat "Welbevinden en Sociale Veiligheid" behaald. Dit is een deel van het vignet "Gezonde School"

Terug naar boven