SALTO-school Cornelis Jetses

Samarialaan 1 A 5625 RA Eindhoven

  • Waar ieder kind een Ster is!
  • Schoolfoto van SALTO-school Cornelis Jetses
  • Schoolfoto van SALTO-school Cornelis Jetses
  • Schoolfoto van SALTO-school Cornelis Jetses

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Salto basisschool Cornelis Jetses stimuleert de ontwikkeling van kinderen op cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel gebied. De school laat kinderen met veel verschillende onderwerpen, activiteiten en werkvormen kennismaken zodat ze zich op deze vijf leergebieden breed ontwikkelen. De nadruk bij onze school ligt echter op taal, rekenen en lezen.

Naast kwalitatief goed onderwijs voor de cognitieve vakken, hebben we ook een kwalitatief goed aanbod voor sport en muziek.

De Cornelis Jetses wil dat kinderen zich op alle gebieden kunnen ontwikkelen. Daarom maken we gebruik van een cultuurcoach van het CKE en hebben we een vakdocent voor gym vanuit het in 2015 gestarte project “Salto gezond in beweging”. Ook maken we gebruik van stagiaires van de sportopleiding. Verder wordt er naast een naschools muziekprogramma door het CKE ook muziekles gegeven door een muziekschool. Dit doen we om het aanbod van cultuur en sport ook na schooltijd zo laagdrempelig mogelijk te maken voor de kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven