SALTO-basisschool de Hobbitstee

Schelluinen 2 5653 JM Eindhoven

Schoolfoto van SALTO-basisschool de Hobbitstee

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Voor het peilen van de oudertevredenheid maken we gebruik van de vragenlijst van WMK-PO. De uitslag van deze uitgebreide vragenlijst vindt u terug in de bijlage. De uitslag is besproken en geanalyseerd met een aantal ouders tijdens het ouderpanel. Deze analyse vindt u terug in het document.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven