SALTO-basisschool de Hobbitstee

Schelluinen 2 5653 JM Eindhoven

Schoolfoto van SALTO-basisschool de Hobbitstee

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerling tevredenheidsmeting schooljaar 2022-2023
Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Voor het peilen van de oudertevredenheid maken we gebruik van de vragenlijst van WMK-PO. De uitslag van deze uitgebreide vragenlijst vindt u terug in de bijlage. De uitslag is besproken en geanalyseerd met een aantal ouders tijdens het ouderpanel. Deze analyse vindt u terug in het document.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven