SALTO-basisschool de Hobbitstee

Schelluinen 2 5653 JM Eindhoven

Schoolfoto van SALTO-basisschool de Hobbitstee

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte wordt een vaste vervanger aangesteld, zodat er maximaal 2 gezichten per week voor de klas komen (1 of 2 vaste leerkrachten en een vervanger). Er zijn een aantal vervangers aan de school gekoppeld zodat dit ook na verloop van tijd 'bekende gezichten' worden.
Dit lukt helaas niet altijd. Het streven blijft om maximaal 2 gezichten voor de klas te hebben.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij hanteren de methode Kleuterplein.

De uitgeverij geeft aan dat er geen urenverantwoording is voor Kleuterplein. In Kleuterplein zijn alle relevante domeinen uitgewerkt in lessen en activiteiten op basis van complete opbouwende leerlijnen en Kleuterplein is gebaseerd op de tussendoelen die het SLO geformuleerd heeft voor kleuters en voldoet daar volledig aan.

De bovenstaande urenverdeling is daarom een schatting.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Taal is inclusief spelling.

Lezen is technisch en begrijpend lezen

Sociale burgerschapsvorming is inclusief de sociaal emotionele ontwikkeling.

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat uitgebreid beschreven aan welke doelgroepen onze school onderwijs biedt en welke faciliteiten wij hiervoor hebben.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven