Salto basisschool Strijp Dorp

Apeldoornstraat 1 5651 EN Eindhoven

Schoolfoto van Salto basisschool Strijp Dorp

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht vervangen moet worden, wordt dit aangevraagd bij de directie van de school. Deze regelt een vervanger die de klas op zal vangen tijdens de afwezigheid van de leerkracht. SALTO beschikt over een speciale invalpool voor dit doel. Indien er geen vervanger beschikbaar is, zoeken we op school naar een passende noodoplossing.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Strijp Dorp werken er diverse leerkrachten met een toegevoegd resultaatgebied of een specialisme o.a:

-intern Begeleider


Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt de volgende extra ondersteuning:
- Lees- en taalproblemen en taalachterstand , rekenproblemen en rekenachterstand.
- Beperkte leervermogens
Wanneer een leerling binnen de basisondersteuning onvoldoende groei laat zien wordt extra zorg op schoolniveau geboden. 
- Meerbegaafdheid
Wanneer een leerling binnen de basisondersteuning onvoldoende uitdaging krijgt zal de leerstof ge-compact worden en krijgen kinderen daar verrijkingstaken voor in de plaats.

SALTO heeft een eigen orthopedagoog en expertisedienst.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven