Salto basisschool Strijp Dorp

Apeldoornstraat 1 5651 EN Eindhoven

Schoolfoto van Salto basisschool Strijp Dorp

In het kort

Toelichting van de school

SALTO-school Strijp Dorp gaat ervan uit dat kinderen een eigen ontwikkelingskracht hebben en daarbij tegelijkertijd afhankelijk zijn van de invloed van hun omgeving. De school biedt een warme, veilige, uitdagende omgeving,waarbinnen ieder kind zich kan ontwikkelen. Wij willen onze kinderen een onderzoekende houding laten ontwikkelen die bijdraagt aan het ontdekken van eigen kwaliteiten en talenten.

De missie van Saltoschool Strijp Dorp is: Ontdek je talent!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Afstemmen
  • Verbinden
  • Samenwerken
  • Ontdekken
  • Onderzoeken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

SALTO-school Strijp Dorp werkt samen met kinderdagopvang Partou.

Partou biedt dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan in SPILcentrum Strijp Dorp. De kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen elkaar ontmoeten in de uitdagende speelstraat en snoezelruimte. Ook is er een eigen natuur- en ontdekkingstuin, met een apart gedeelte voor de allerkleinsten. De kinderen van 4 tot 13 jaar hebben een aparte groep en maken gebruik van het schoolplein en de voorzieningen in de buurt.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

SALTO-school Strijp Dorp heeft sinds 05-12-2015 een groen en Gezond  Schoolplein voor alle kinderen van de school en de buurt.

Op Gezonde Schoolpleinen wordt minder gepest. Na de herinrichting van een schoolplein tot ‘Gezond Schoolplein’ is het sociale klimaat op het plein beter dan daarvoor. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) en TNO, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.


Terug naar boven