Salto basisschool Strijp Dorp

Apeldoornstraat 1 5651 EN Eindhoven

Schoolfoto van Salto basisschool Strijp Dorp

In het kort

Toelichting van de school

SALTO-school Strijp Dorp biedt een warme, veilige, uitdagende omgeving, waarbinnen ieder kind zich kan ontwikkelen. Kinderen worden gestimuleerd om op eigen niveau en eigen tempo vanuit eigen verantwoordelijkheid zich te ontwikkelen.  Het onderwijs op Strijp Dorp richt zich op gepersonaliseerd onderwijs en geeft vorm aan onderwijs gericht op de toekomst. Vanuit onze openbare identiteit willen we werken aan een schoolcultuur die gekenmerkt wordt door respect voor jezelf, elkaar en de omgeving.
Wij willen onze kinderen een onderzoekende houding laten ontwikkelen die bijdraagt aan het ontdekken van eigen kwaliteiten en talenten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Afstemmen
  • Verbinden
  • Samenwerken
  • Ontdekken en onderzoeken
  • Welbevinden en betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op SALTO-school Strijp Dorp groeit de laatste jaren enorm. Dit geldt vooral voor het aantal aanmeldingen van de jongste kinderen. Het is daarom aan te raden om uw kind tijdig aan te melden voor onze school. In 2021 zal de school uitgebreid worden met 4 extra lokalen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

SALTO-school Strijp Dorp werkt samen met kinderdagopvang Partou.

Partou biedt dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan in SPILcentrum Strijp Dorp. De kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen elkaar ontmoeten in de uitdagende speelstraat en snoezelruimte. Ook is er een eigen natuur- en ontdekkingstuin, met een apart gedeelte voor de allerkleinsten. De kinderen van 4 tot 13 jaar maken na school (tijdens BSO) gebruik van het leerplein en twee lokalen op onze bovenverdieping, het schoolplein en de voorzieningen in de buurt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven