SALTO-basisschool de Opbouw

Pieter Poststraat 13 A 5624 BE Eindhoven

Schoolfoto van SALTO-basisschool de Opbouw

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

SALTO-basisschool de Opbouw vormt samen met Dikkie & Dik het spilcentrum de Barrier. Ons motto is: Echte aandacht voor alle leerlingen. SALTO-basisschool de Opbouw is er voor iedereen. In een contextrijke, uitdagende en veilige leeromgeving worden kinderen uitgedaagd zich te ontwikkelen tot zelfbewuste wereldburgers. Wij doen dit door samen te werken met partners en u, als ouder, in het Spilcentrum de Barrier. De vraag ‘Wat is goed onderwijs?’ staat steeds centraal in onze school. In de schoolgids leggen we uit wat u als ouder van ons mag verwachten, waar wij voor staan, hoe we lesgeven en wat onze toekomstplannen zijn.

Team SALTO-basisschool de Opbouw

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Vertrouwd
  • Vreedzaam
  • Veelzijdig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
296
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven