SALTO basisschool De Groene Vlinder

Mirabelweg 96 5632 PD Eindhoven

  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Groene Vlinder
  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Groene Vlinder
  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Groene Vlinder

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen SALTO werken wij met leerkrachten vanuit de vervangerspool die als vervanger worden ingezet in onze groepen als een leerkracht naar een cursus gaat, ziek is om een andere reden afwezig is. Dit geldt ook voor SALTO-school De Groene Vlinder.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Groene Vlinder werken we met een 5 gelijke dagen continurooster. Dat betekent dat de kinderen iedere dag dezelfde begin- en eindtijd hebben, waarbij ze op school hun zelf meegebrachte lunch nuttigen. Eén van de voordelen van dit rooster is een herkenbare structuur voor de kinderen. Daarbij spelen we in op het natuurlijke dagritme waarbij kinderen meer concentratie op kunnen brengen in de ochtend. En waarbij de middagen bestaan uit meer activiteit en dynamiek.

Op het ochtendrooster van De Groene Vlinder staat voornamelijk alles wat te maken heeft met de vakgebieden taal en rekenen. Via interactieve instructies en zelfstandige verwerking, maar ook bewegend en samenwerkend leren, ontwikkelen de kinderen kennis en vaardigheden. Het door leerkrachten gebruikte directe instructiemodel biedt mogelijkheden tot differentiatie en ontwikkelen op eigen niveau. De kleine klassen geven de leerkracht ruimte om kinderen op verschillende niveaus uit te dagen en te begeleiden.

Het middagrooster bestaat vooral uit onderzoekend en ontwerpend leren. Via het International Primary Curriculum (IPC) werken de kinderen vakoverstijgend aan boeiende thema’s. De ontwikkeling van vaardigheden (21st century skills) staat centraal in deze werkwijze. Daarbij maken de kinderen zich uiteraard ook de kennis eigen van vakgebieden als Engels, natuuronderwijs, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, internationalisering en ICT. Op een natuurlijke wijze verweven we hier een creatief en expressief aanbod in.

Binnen onze visie vinden we het wereldburgerschap belangrijk. Daarbij hoort verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de wereld om je heen. Dit geven we mede vorm door ons onderwijsaanbod steeds te koppelen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) opgesteld door de Verenigde Naties.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op het ochtendrooster van De Groene Vlinder staat voornamelijk alles wat te maken heeft met de vakgebieden taal en rekenen. Via interactieve instructies en zelfstandige verwerking, maar ook bewegend en samenwerkend leren, ontwikkelen de kinderen kennis en vaardigheden. Het door leerkrachten gebruikte directe instructiemodel biedt mogelijkheden tot differentiatie en ontwikkelen op eigen niveau. De kleine klassen geven de leerkracht ruimte om kinderen op verschillende niveaus uit te dagen en te begeleiden.

Het middagrooster bestaat vooral uit onderzoekend en ontwerpend leren. Via het International Primary Curriculum (IPC) werken de kinderen vakoverstijgend aan boeiende thema’s. De ontwikkeling van vaardigheden (21st century skills) staat centraal in deze werkwijze. Daarbij maken de kinderen zich uiteraard ook de kennis eigen van vakgebieden als Engels, natuuronderwijs, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, internationalisering en ICT. Op een natuurlijke wijze verweven we hier een creatief en expressief aanbod in. 

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven